(ویدئو) گل استقلال به مس رفسنجان؛دبل بلانکو

دانلود ویدیو

استقلال - مس رفسنجان گل دوم استقلال به مس رفسنجان توسط بلانکو در دقیقه 50