(ویدئو) سوپرگل اورونوف؛ گل پرسپولیس به گل‌گهر

دانلود ویدیو

گل گهر - پرسپولیس گل اول پرسپولیس به گل گهر توسط اورونوف در دقیقه 28