(ویدئو) بازسازی آزادی چه زمانی تکمیل خواهد شد؟

دانلود ویدیو

تماشاگران، همچنان در انتظار تکمیل بازسازی آزادی