(ویدئو) گل شهاب زاهدی مقابل سانفرس هیروشیما

دانلود ویدیو

گلزنی شهاب زاهدی در بازی امروز آویسپا فوکوئوکا مقابل سانفرس هیروشیما