(ویدئو) گلزنی محمد قربانی برابر دینامو مسکو

دانلود ویدیو

گلزنی محمد قربانی برابر دینامو مسکو در جام حذفی روسیه - دقیقه 68