به گزارش خانه فوتبال، این جلسه اختصاص به بحث حذف عضویت وزیر در مجمع فوتبال دارد؛ موضوعی که فیفا در تصحیح اساسنامه ارسالی به فوتبال ایران روی آن انگشت گذاشته و به هیچ وجه حاضر نیست از آن کوتاه بیاید.

با توجه به اینکه فرصت چندانی به پایان اولتیماتوم فیفا باقی نمانده و فدراسیون فوتبال باید موارد اصلی مدنظر فیفا را در اساسنامه خود رعایت کند، به نظر می رسد امروز توافق لازم در اینباره صورت بپذیرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: