به گزارش خانه فوتبال، پیش از برگزار این بازی باشگاه روستوف برای لغو برگزاری بازی‌های لیگ برتر روسیه یا دست کم تعویق بازی‌های خود ابتدا با فدراسیون فوتبال روسیه و در ادامه فیفا نامه نگاری کرد، اما این نامه نگاری‌ها پاسخ مثبتی به دنبال نداشت و در نهایت روستوف به میدان رفت و در غیاب بازیکنان کرونایی شکست سنگینی را متحمل شد.

فیفا البته در پاسخ به باشگاه روستوف به این نکته اشاره کرد که فدراسیون فوتبال جهان موافق از سر گیری بازی‌ها و در ادامه بازگشت تماشاگر به سکو‌ها است و به این خاطر از فدراسیون فوتبال روسیه و هم فدراسیون‌های ملی که در این زمینه گام برمی دارند، تشکر کرد.

اعتراضات به برگزاری بازی‌های باقی مانده لیگ برتر نه فقط در لیگ برتر ایران بلکه در خیلی از لیگ‌ها وجود دارد. حتی در بوندس لیگا هم برخی تیم‌ها به ادامه بازی‌ها معترض بودند، اما سیاست فیفا بر این است که بازی‌ها دنبال شود و فصل جاری به پایان برسد. البته فیفا تصمیم گیری در این زمینه را به فدراسیون‌های ملی واگذار کرده است و در پیامی صریح به فدراسیون‌های ملی گفته در مشورت با مقامات وزارت بهداشت کشورتان در مورد ادامه فوتبال تصمیم بگیرید. در ایران هم ستاد ملی مبارزه با کرونا به سازمان لیگ اجازه داده است از ۴ تیر بازی‌ها را دنبال کند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: