داور عصرجدید با یکی از شرکت کننده های این مسابقه درگیری لفظی پیدا کرد و چراغش را قرمز کرد.
به گزارش ستاره ها؛ شب گذشته یکی از شرکت کننده های عصرجدید با رویا نونهالی درگیری لفظی پیدا کرد. رویا نونهالی که در ابتدا به این شرکت کننده چراغ سفید داد که بعد از این درگیری لفظی چراغ سفید خود را پس گرفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: