به گزارش خانه فوتبال، فدراسیون جهانی فوتبال در نامه جدید خود که دوشنبه هفته جاری به فدراسیون ایران ارسال کرده، برخی تغییرات صورت گرفته در اساسنامه را رد و اعلام کرده که در راستای الزامات و مقررات این نهاد بین المللی نیست. این موضوع باعث شده فیفا تا ۸ تیر ماه به فدراسیون ایران فرصت دهد تا اساسنامه را بازنویسی و تغییرات مدنظر را اعمال کند.

مهمترین نکته در این نامه مربوط به اصلاح ساختار حقوقی فدراسیون فوتبال است. در نامه‌ای که چند هفته قبل از سوی فدراسیون فوتبال به فیفا ارسال شد، استدلال شده بود که این مجموعه با عنایت به قوانین داخلی، «نهاد عمومی غیر دولتی» است. در این راستا نیز از کمیته ملی المپیک نام برده شده بود که چنین ساختاری دارد و از سوی نهاد بین المللی متناظرش هم مورد تائید قرار گرفته است.

با این حال در نامه اخیر فیفا اعلام شده که این نهاد بین المللی به مقررات داخلی و ملی احترام می‌گذارد اما کمیته ملی المپیک ایران در نهاد متناظر بین المللی خود، به عنوان «یک سازمان مستقل غیردولتی غیرانتفاعی» به ثبت رسیده است. به همین دلیل، فدراسیون فوتبال کشورمان نیز باید چنین ساختار حقوقی را به ثبت رسانده و آن را به اطلاع فیفا برساند.

این بخش از نامه فیفا که مهمترین قسمت آن است، با رد استدلال مقامات کشورمان مبنی بر «نهاد عمومی غیردولتی بودن» فدراسیون، خدشه‌ای نیز به آن وارد کرده است. به نظر می‌رسد نگارندگان نامه اطلاعی از ساختار حقوقی کمیته ملی المپیک نداشته یا فیفا را نهادی تصور کرده‌اند که امکان بررسی و جستجوی اطلاعات را ندارد.

با این شرایط، ماده یک اساسنامه باید مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاح شود و فدراسیون، اساسنامه جدید با محوریت تغییر ساختار حقوقی فدراسیون فوتبال به «غیردولتی و غیرانتفاعی» را تا تاریخ مدنظر فیفا ( یکشنبه ۸ تیر) ارسال کند تا مشکلات جدیدی گریبان فوتبال ایران را نگیرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: