به گزارش خانه فوتبال، دیروز یکی از نیمکت‌نشینان استقلال می‌گفت: «شاید مجیدی یک جا‌هایی از کوره در رفت و خیلی به داور اعتراض کرد، اما اگر دقت کرده باشید مجیدی هنوز حرفی نزده بود که داور او را اخراج کرد. در واقع او هیچ صحبتی انجام نداده بود و اکثر حرف‌ها مال وقتی بود که او اخراج شده بود.»

تصاویر تلویزیونی هم نشان می‌دهد که حرف این استقلالی درست است هرچند که بازهم عقیده داریم مجیدی باید بیشتر خودش را کنترل کند. او اگر اخراج نمی‌شد شاید بهتر می‌توانست تیمش را هدایت کند، اما یک نیمه از بازی با فولاد و کل بازی با سایپا را از دست داد و...

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: