برخورد صاعقه با دروازه‌بان 16ساله روسی

دانلود ویدیو

دروازه بان تیم فوتبال ترودا اورخوفو-زویفو روسیه ، در زمان تمرین براثر برخورد صاعقه بیهوش و دچار سوختگی شدید شد.