دو خبر مهم پزشکی؛از واکسن کرونا تا خون درمانی

دانلود ویدیو

از امید برای ساخت واکسن کرونا تا استفاده از خون برای درمان بیماری مترجم:‌ محمدرضا قاسمی / تدوینگر: امیرحسین شهسواری / گوینده: محمد جلایی