امیری:من در پرسپولیس می مانم و فعلا با این تیم کار دارم.

پس از یک فصل طاقت فرسا در گرمای مسجدسلیمان قهرمان شدیم/ جای هواداران خالی بود