فیلم| پاره کردن دلار در شبکه خبر تلویزیون

دانلود ویدیو

مجری و کارشناس اقتصادی برنامه چاپ اول در واکنش به گرانی ارز، دلار را پاره کرد. او عنوان کرد چرا باید بجای آتش زدن و پاره کردن دلار صف دلار تشکیل شود.