فیلم عملیات نجات هوایی یک کوهنورد در علم کوه

دانلود ویدیو

عملیات هوایی برای نجات کوهنورد مصدوم در منطقه علم کوه