گل زیبای علی علیپور به علیرضا حقیقی از نفطه پنالتی

دانلود ویدیو

گل تساوی پرسپولیس مقابل نساجی با پنالتی علیپور