شروع این هفته با افزایش نرخ باتری خودرو همراه بوده است. در برخی مدل‌ها افزایش قیمتی در بازه دویست هزار تومان داشته‌ایم.

مدل/آمپر قیمت (تومان)

باتری اتمی واریان ۷۴ آمپر ۴۹۰,۰۰۰
باتری اتمی واریان ۶۰ آمپر مدل MF56001 440,000
باتری اتمی واریان ۶۶ آمپر مدل MF56601 480,000
باتری اتمی واریان ۶۰ آمپر ۳۴۰,۰۰۰
باتری اتمی واریان ۵۵ آمپر ۳۸۰,۰۰۰
باتری اتمی واریان ۵۰ آمپر ۳۳۰,۰۰۰
باتری اتمی واریان ۶۰ آمپر ۴۱۰,۰۰۰
اتری اتمی واریان ۶۶ آمپر ۴۶۰,۰۰۰
باتری اتمی واریان ۵۵ آمپر مدل MF55501 416,000
باتری اتمی واریان ۷۴ آمپر مدل MF57401 528,000
باتری واریان ۹۰ آمپری ۵۹۰,۰۰۰
مدل/آمپر قیمت (تومان)
باتری نیو آرمو ۱۰۰ آمپر ۶۴۵,۰۰۰
باتری نیو آرمو ۱۲۰ آمپر N 790,000
باتری نیو آرمو ۱۷۰ آمپر ۱,۱۲۸,۰۰۰
باتری نیو آرمو ۲۰۰ آمپر ۱,۳۲۷,۰۰۰

 

 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: