در پایان معاملات روز گذشته بازار سرمایه، ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲هزار تومانی با کاهش ۸۷۵هزار تومانی، به ۱۸میلیون و ۳۲۴هزار تومان و ارزش سبد یک میلیون تومانی به حدود ۳۶میلیون تومان رسید.

بنابراین ارزش ۳۰درصد سهام عدالت قابل فروش نیز به زیر ۵میلیون و ۵۰۰تومان رسید و پایین‌ترین سطح قیمت خود را در یک ماه اخیر ثبت کرد.

سهام عدالت

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: