خبرهای رسیده از داخل فدراسیون فوتبال حکایت از آن دارد دو وکیل ایرانی پرونده مارک ویلموتس مجانی کار نکرده‌اند و هر کدام به اندازه لودیک دلشات وکیل سوئیسی پرونده پول گرفته اند. فدراسیون 35 هزار یورو برای حق وکالت این پرونده تعیین کرد که پول بین دلشات و دو وکیل ایرانی دیگر تقسیم شد که سهم هر کدام حدود 11 هزار و 600 دلار بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: