روز گذشته رسانه‌های اسپانیایی اعلام کردند کومان با تلفن به سوارس اظهار داشته که در برنامه فصل بعد باشگاه جایی ندارد.

یکی از نکات عجیب این تصمیم شکل بیان این خبر با ستاره بارسلونا بود که انتقاد مدیر سابق را نیز به همراه داشت. مدیری که از سال 2003 تا 2010 ریاست باشگاه را برعهده داشت.

لاپورتا در خصوص این اتفاق اظهار داشت: آنها با سوارس با تلفن گفتند که به او نیاز ندارند؟ این رفتار نشان از بزدلی و بی‌احترامی ریاست باشگاه است.

وی ادامه داد: این رفتارها که نسنجیده رخ می‌دهد وجهه و تصویر باشگاه را خراب می‌کند. این رفتارها باعث می‌شود تا من گمان کنم که آنها می‌خواهند مسی را بفروشند. اگر این اتفاق رخ بدهد اشتباهی تاریخی است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: