چپ کردن خودروی شاسی بلند و مرگ راننده|فیلم

دانلود ویدیو

راننده یک خودروی شاسی بلند، به دلیل بی‌توجهی به قوانین رانندگی و حرکت با سرعت جنون آمیز، در یک تقاطع، کنترل ماشین خود را از دست داد و حادثه ساز شد. خودروی مذکور پس از خارج شدن از کنترل راننده و برخورد با یک ماشین، واژگون شد. راننده متخلف در این حادثه، جان خود را از دست داد.