نشریه «jn» پرتغال خبر داد باشگاه بنفیکا و اسپورتینگ به دنبال جذب مهدی طارمی، مهاجم ایرانی ریوآوه بود ولی در نهایت باشگاه پورتو موفق به شکار این مهاجم ایرانی شد.

باشگاه بنفیکا پیشنهاد دستمزد سالیانه 1.6 میلیون یورویی به طارمی داد ولی مهاجم ایرانی این پیشنهاد را  رد کرد. مهاجم ایرانی حاضر شد نصف این پیشنهاد بنفیکا را دریافت کند ولی به پورتو منتقل شود.

طارمی 2 روز پیش با قراردادی 4 ساله به پورتو پیوست.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: