تا دقایقی دیگر باشگاه برایتون در دیداری دوستانه به مصاف وست‌برومویچ آلبیون می‌رود. 

گراهام پاتر جهانبخش را در لیست بازیکنان امروزش قرار نداده و این بازیکن در این بازی حضور نخواهد داشت.

ترکیب اصلی و لیست بازیکنان برایتون برای این بازی را مشاهده کنید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: