فاجعه قدرت نمایی همزمان کرونا و آنفلوآنزا |فیلم

دانلود ویدیو

آنچه با شیوع همزمان کرونا و آنفلوآنزا رخ می‎دهد ممکن است فاجعه بار باشد. در صورت همزمانی کرونا و آنفلوانزا، سیستم ایمنی بدن ممکن است واکنش بیش از حد نشان دهد که خطرات فراوانی در پی دارد.