یک امکان مهم برای دارندگان سهام عدالت|فیلم

دانلود ویدیو

مشاهده مانده سهام و ارزش دارایی برای دارندگان سهام عدالت امکان‌پذیر شد. دارندگان سهام عدالت برای مشاهده ارزش سهام خود می توانند به پایگاه اطلاع رسانی سهام عدالت مراجعه کنند.