باشگاه استقلال با وجود این که طلب بویان را پرداخت کرده همچنان پنجره نقل و انتقالاتش بسته است.

این باشگاه امروز از طریق فدراسیون فوتبال نامه ای را به فیفا ارسال کرده و خواستار باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی خود شده است.

در صورتی که فیفا به درخواست باشگاه استقلال امشب عمل کند، باشگاه استقلال می تواند فردا قرارداد های خود را به ثبت برساند. احتمال این که پنجره نقل و انتقالاتی استقلال امشب باز شود، زیاد است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: