نخستین مصاحبه محرم نویدکیا|فیلم

دانلود ویدیو

اولین مصاحبه محرم پس از انتخاب به عنوان سرمربی سپاهان؛ نویدکیا: نمی‌خواهم دوستانم را به تیم بیاورم