بستنی خرچنگ یا مارماهی میل دارید|فیلم

دانلود ویدیو

لیتوانی پایتخت بستنی اروپا نامیده می‌شود و انواع بستنی را در این کشور می‌توانید امتحان کنید. بستنی دریایی میل دارید؟ مثلا از علف مارماهی؟ یا بستنی از ژامبون یا خرچنگ؟ یک کوپ بستنی زغالی یا بستنی زیره چطور؟