مدارس غیر دولتی لقمه های مشکوک می خورند|فیلم

دانلود ویدیو

لقمه های مشکوک مدارس غیر دولتی مدارس غیردولتی به بهانه های مختلف از والدین دانش‌آموزان پول دریافت می کنند.هزینه هایی مانند سرویس، استخر، آزمایشگاه، کلاس زبان و ... بهانه‌های دریافت وجوه از والدین دانش‌آموزان است.