در پی رسیدگی قوه قضاییه به ابهامات مالی پرونده حسین هدایتی دو ستاره سرشناس فوتبال ایران مجبور شدند پول‌هایی که خارج از قرارداد رسمی از او گرفته بودند را پس بدهند.

آنها پول را به خزانه دولت پرداخت کردند و فیش آن هم طبق قانون باید تحویل قوه قضاییه شود. گفته می‌شود یکی از این ستاره‌ها ۹۰۰ میلیون پس داده و دیگری ۷۰۰ میلیون تومان!

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: