وام جوانان / مراسم انعقاد تفاهم نامه ۳۰۰ میلیارد تومانی مسکن کارگری و تفاهم نامه ۲۰۰ میلیارد تومانی توسعه بازار و ۲۰۰ میلیارد تومانی جوانان با صندوق کارآفرینی امید و تفاهم نامه ۲۰ درصد تخفیف بیمه کارفرما با معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی و مراسم تفاهم نامه تعاونی توسعه روستایی با حضور آقایان کبیری معاون محترم امور تعاون، منصوری معاون معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، مهدیان مدیرعامل بانک توسعه‌ تعاون و نورالله زاده مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید برگزار شد.

معاون تعاون وزارت کار از وام یک میلیاردی می گوید

وام

کبیری ، معاون تعاون وزارت کار در این مراسم گفت: امیدواریم این تفاهم نامه بتواند به تشکیل تعاونی ها سرعت ببخشد. بخش تعاون در 2 سال گذشته بر اشتغال زنان و جوانان تمرکز داشت. امروز تفاهم نامه ای با بسیج سازندگی عقد خواهد شد که این امکان را فراهم می کند تا بنگاه های جدید توسط افرادی مستعد راه اندازی شود. بنابراین منابع تا سقف یک میلیارد تومان در اختیار افراد قرار می گیرد.

کمک نهادهای مختلف برای نجات اقتصاد کشور

وام ودیعه مسکن

وی افزود: امروز ایران از رکود اقتصادی رنج می برد. کمک نهادها می تواند بخش از این آثار منفی را مرتفع کند. اگر بستر مناسبی فراهم شود سرمایه های مردم به بخش تولید کشانده می شود. سرمایه خرد به جای آنکه به بازار طلا و ارز بروند و تبعات تورمی برای کشور داشته باشند، به تولید کشانده می شوند.

کبیری در پایان اشاره کرد: اینگونه تاب آوری کشور در برابر تحریم ها و فشارهای اقتصادی بیشتر می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: