ببینید بهترین گل فصل باشگاه بارسلونا

دانلود ویدیو

بهترین گل فصل باشگاه بارسلونا به انتخاب تماشاگران /گل گریزمان بهترین گل فصل بارسلونا شناخته شد. با رای هواداران باشگاه بارسلونا، گل آنتوان گریزمن به ویارئال، بهترین گل فصل باشگاه انتخاب شد.