کدام تیم های لیگ برتری از نقل و انتقالات محروم شدند؟

دانلود ویدیو

۱۱ تیم لیگ برتری و ۲ تیم سقوط کرده به لیگ یک از پنجره نقل و انتقالات محروم هستند.