راننده لودر از عابران انتقام گرفت|فیلم

دانلود ویدیو

یک راننده لودر با قصد انتقامجویی چند عابر گرگانی را زیر گرفت. نخستین جلسه رسیدگی به پرونده راننده لودری که دیروز چند نفر را مصدوم کرد و به چند خودرو آسیب زد، برگزار شد.