فیلمی از زلزله رامیان در گلستان

دانلود ویدیو

زلزله رامیان ۲۰ میلیارد تومان خسارت برجا گذاشت. زلزله روز دوشنبه در رامیان استان گلستان تلفات جانی نداشت ولی به راه‌ها و سیستم برق رسانی منطقه خسارت وارد کرد.