پرونده احسان حاج صفی با آریس تسالونیکی به نظر بسته شده، چون باشگاه تراکتور علی رغم تمایل مدافع ایرانی برای حضور در یونان، اما مانع از این انتقال شد.

در پرونده کشمکش حاج صفی با تراکتور فدراسیون فوتبال ایران هم به نفع باشگاه رای داده و این بازیکن تاکنون نتوانسته از این تیم جدا شود. حاج صفی با آریس به توافق شفاهی رسیده بود، اما اطلاعات رسیده حاکی از آن است که باشگاه تراکتور مخالف فسخ قرارداد این بازیکن است.

تراکتور یک فصل دیگر با حاج صفی قرارداد دارد و خواهان دریافت ۳۰۰ هزار یورو غرامت شده است. حاج صفی به دلیل عدم دریافت دستمزد ۱۰۰ هزار یورویی اش از تراکتور خواهان جدایی از این تیم بود، ولی فدراسیون رای را به نفع باشگاه داد.

با این حکم فدراسیون ایران انتقال حاج صفی به آریس سالونیک غیرممکن است. به همین خاطر باشگاه آریس باید به دنبال بازیکنی باشد که ویژگی‌های مدافع ایرانی را داشته باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: