آینده بازار سکه در سه پیش بینی|فیلم

دانلود ویدیو

رفتار بازار سکه طی هفته‌های گذشته بسیاری را غافلگیر کرده است.تحلیلگران برای هفته جاری پیش‌بینی‌های متفاوتی دارند که می‌توان آنها را به سه دسته کلی تقسیم کرد.