گل دوم آرسنال به فولهام توسط گابریل

دانلود ویدیو

گل دوم آرسنال به فولهام توسط گابریل در دقیقه 4