آن روزی که ویلموتس در فوتبال ایران یک قهرمان بود!

دانلود ویدیو

ویلموتس در روزهای نخست با تبلیغات بسیار مناسب وارد فوتبال ایران شده بود و کمتر کسی تصور این روزهای سیاه را داشت.