دعوای فیزیکی عجیب سبایوس و انکتیا قبل شروع بازی فولام و آرسنال +فیلم

دانلود ویدیو

دو بازیکن تیم فوتبال آرسنال هنگام گرم کردن پیش از آغاز بازی با فولام به شکل عجیبی با یکدیگر درگیر شدند که با دخالت سایر بازیکنان خاتمه یافت.