تصاویر وحشتناک شهر سوخته پس از آتش سوزی|فیلم

دانلود ویدیو

آتش سوزی در آمریکا خسارات سنگینی به شهر تلنت در ایالت اورگن این کشور وارد کرده است .تصاویر هولناک از تبعات آتش‌سوزی در شهر «تلنت» در ایالت اورگن آمریکا حاکی از عمق فاجعه در این منطقه است.