فیلم گل زیبای شجاع به التعاون عربستان

دانلود ویدیو

خلیل زاده در دقایق پایانی پرسپولیس را پیش انداخت شجاع خلیل زاده توانست در دقیقه 82 دروازه التعاون را باز کند تا پرسپولیس با یک گل پیش بیفتد.