دبل زیبای کاوه رضایی مقابل بیرتشوت +فیلم

دانلود ویدیو

گل سوم شارلروا مقابل بیرتشوت و دومین گل کاوه رضایی در این دیدار از روی نقطه پنالتی را ببینید.