لحظه شکستن پل تالش زیر سیلاب|فیلم

دانلود ویدیو

پل تالش در اثر سیلاب شدید شکست.بارش باران از شب گذشته در تالش منجر به سیل شد.