دانیله دی‌سانتیس داور ۳۳ ساله ایتالیایی و نامزد ۲۸ ساله‌اش در آپارتمان‌شان در شهر لچه به قتل رسیدند.

پس از اینکه صدای جیغ از آپارتمان دانیله آمده، همسایه‌ها دیده‌اند که مردی چاقو به دست در حال قرار است.

قتل

دی‌سانتیس بیشتر در سال‌های اخیر در سری‌سی ایتالیا قضاوت کرده بود.

قتل

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: