علیرضا جهانبخش و گل زیبای دیگری برای برایتون

دانلود ویدیو

جهانبخش بازهم در جام اتحادیه برای برایتون گل زد بازیکن ایرانی در دیدار برایتون مقابل پرستون در دقیقه 57 باز هم گلزنی کرد.