سه عضو هیات مدیره استقلال روز گذشته به دیدار وزیر ورزش رفته و جلسه ای را در خصوص برکناری احمد سعادتمند برگزار کردند. 

نکته قابل توجه اینکه مهدی عبدیان دیگر عضو هیات مدیره استقلال در جلسه بر کناری سعادتمند حضور نداشته است.

۳ عضو هیات مدیره استقلال یعنی احمد خلیل زاده، هادی زبده و حجت نظری حکم برکناری سعادتمند را امضا کرده اند اما مهدی عبدیان دیگر عضو هیات مدیره استقلال نه در این جلسه حضور داشته و نه حکمی را امضا کرده است.

به هر حال برکناری سعادتمند از مدیر عاملی استقلال بدون حضور و اطلاع مهدی عبدیان عضو اقتصادی هیات مدیره این باشگاه رقم خورده که این اتفاق در نوع خودش عجیب است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: