ببینید گل تماشایی جهانبخش کاندیدای گل ماه|فیلم

دانلود ویدیو

گل علیرضا جهانبخش به پرستون در جام اتحادیه کاندیدای بهترین گل ماه باشگاه برایتون شد.علیرضا جهانبخش این روزها در لیگ برتر انگلیس خوش می‌درخشد.