گل اول ایران به ازبکستان توسط آزمون؛فیلم

دانلود ویدیو

گل اول ایران به ازبکستان توسط آزمون آزمون گل اول تیم ملی ایران مقابل ازبکستان را به ثمر رساند.