لحظاتی از تمرین امروز رئال مادرید

دانلود ویدیو

لحظاتی از تمرینات آماده سازی امروز بازیکنان رئال مادرید را ببینید.